Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi
+90 392 444 99 39

Meningiom

Meningiom nedir?

Menenjiom şeklinde isimlendirenler de vardır. Beyin ve omuriliği saran zarlardan köken alan tümörlerdir. Kafa içi tümörler arasında sık görülen bir türdür. Tüm kafa içi tümörlerinin yaklaşık %15-25’ini oluştururlar.

Meningiomlar kimlerde görülür, meningiomlar neden oluşur?

Her yaş grubunda görülebilmekle birlikte, meningiom saptanan hastaların çok büyük kısmı 40-60 yaş arasındadır. Meningiomların kadınlarda görülme sıklığı erkeklere nazaran 2 kat fazladır. Meningiomların neden oluştuğu kesin olarak bilinmemekle birlikte; iyonize radyasyon, geçirilmiş kafa travması, hormonal faktörler ve genetik faktörlerin rol oynadığı kabul edilmektedir.

Meningiom belirtileri nelerdir?

Meningiomların oluşturduğu belirtiler, beyindeki yerleşim yeri ve büyüklüğü ile ilişkilidir. Beyin dokusuna oluşturdukları bası nedeniyle baş ağrısı, bilinç değişiklikleri, davranış değişiklikleri, görme bozuklukları, havaleler, koku alma problemleri, kol ve bacaklarda güçsüzlük gibi bulgulara yol açabilecekleri gibi hiçbir şikayet yaratmaksızın başka nedenlerle çekilmiş MR veya BT’lerde de saptanabilirler.

Meningiom tanısı nasıl konulur?

Meningiomlar bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) ile genellikle kolaylıkla görüntülenirler. Ancak kesin tanı ameliyatla çıkarılmış kitlenin veya alınan biyopsinin patolojik incelemesi ile konulur.

Meningiom kötü huylu mudur?

Meningiomların %90’ı ‘tipik meningiom’ olarak adlandırılan iyi huylu tümörlerdir. Burada kullanılan iyi huylu tabiri tümörün histopatolojik bulgularına göre belirlenmiş özelliğidir. Tipik meningiomlar tam olarak çıkarıldıklarında büyük olasılıkla nüks etmezler, hayat süresi ve kalitesini üzerine olumsuz etki oluşturma potansiyelleri düşüktür. Ancak unutulmamalıdır ki; konumuna ve özellikle yakın komşuluk gösterdikleri önemli işlevsel alanlara göre her zaman tam çıkarılmaları mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda histopatolojik özellikleri selim olsa bile, biyolojik davranışları değişken olabilir. Meningiomların %10’luk kısmını ise atipik meningiomlar ve malign meningiomlar oluşturur. Bu iki grup maalesef daha kötü seyir gösterme eğilimindedir.

Meningiom tedavisi nasıl yapılır?

Meningiomların tedavi planı tümörün boyutu, yeri ve hastanın özelliklerine göre şekillenir. Özellikle ileri yaşlarda ve/veya küçük meningiom varlığında belirli aralıklarla çekilecek kontrol MR görüntülemeleri ile hasta tedavi edilmeden takip edilebilir. Tedavi gerektiren hastalarda ise ameliyat ile meningiom ve yapışık olduğu beyin zarı kısmının tam olarak çıkarılması, kabul edilen en etkin tedavi yöntemidir. Tüm meningiomların %90’ını oluşturan tipik meningiomlarda tam olarak çıkarımın sağlanması durumunda, tekrardan nüks etme olasılığı çok düşüktür. Meningiomların yeri ve komşuluk gösterdiği önemli bölgelere göre tam çıkarımın sağlanamadığı durumlarda, kısmi çıkarım ile tümör dokusunun yaptığı bası ortadan kaldırılır. Bırakılan tümör dokusu için radyolojik takip veya stereotaktik radyocerrahi seçeneklerinden biri tercih edilebilir. Konvansiyonel ışın tedavisi ise genellikle nüks eden ve/veya kötü huylu (atipik ve malign) meningiomların tedavisinde gündeme gelir.