Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi
+90 392 444 99 39

Glioblastom

Glioblastom nedir?

Beyin dokusundan köken alan tümörler içerisinde glioblastom (diğer isimleri ile glioblastoma multiforme veya 4. derece astrositoma) erişkin yaş grubunda en sık görülen tümördür. Erişkinlerde kansere bağlı ölüm nedenleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Beyin dokusu içindeki destek hücreler olan asrositlerden köken alır. Astrositlerden köken alan tümörlerin ortak adı astrositoma’dır. Bu tümörler histopatolojik özellikleri ve biyolojik davranışlarına göre 4 derecede sınıflandırılırlar. Glioblastom 4. derece tümör olup, agresif biyolojik davranış sergileyen bir türdür.

Glioblastom kimlerde görülür?

Glioblastomlar, beyin dokusundan köken alan tümörlerin yaklaşık %25’ini oluşturur. Her yaş grubunda görülebilmekle birlikte, hastaların büyük çoğunluğu 40-60 yaş arasında bu hastalığa yakalanır. Erkeklerde bayanlara nazaran biraz daha sık görülür.

Glioblastom belirtileri nelerdir?

Glioblastom belirtileri bulunduğu yere ve büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Sık karşılaşılan belirtiler; havale geçirme, baş ağrısı, kişilik değişikleri, konuşma bozuklukları olmakla birlikte, bası yaptığı beyin bölgesine göre değişkenlik gösterebilen pek çok şikayete yol açabilir.

Glioblastom tanısı nasıl konulur?

Kesin tanı doku tanısı ile konulur. MR ve BT görüntülemeleriyle kitlenin varlığı tespit edilebilir. Ayrıca gerekli durumlarda sık uyguladığımız fonksiyonel MR ve MR traktografi görüntülemeleri ile kitlenin işlevsel yönden önemli beyin bölgelerine uzanımı gösterilebilir.

Glioblastom kötü huylu mudur?

Glioblastomlar, agresif biyolojik davranış gösteren kötü huylu tümörlerdir. Yapılan tüm tedavilere rağmen nüks etme eğilimleri mevcuttur.

Glioblastom tedavisi nasıl yapılır?

Glioblastom için günümüzde kabul edilmiş en etkin tedavi algoritması ameliyatla hastalıklı dokunun mümkün olan en yüksek oranda beyin dokusundan arındırılması, sonrasında ise radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonu ile tedaviye devam edilmesi şeklindedir. Glioblastom ve diğer astrositom türlerinin ameliyatlarında kitlenin ameliyat sırasında çıkarım miktarı, hastanın ileriki dönemdeki yaşam süresi ve yaşam kalitesini etkileyen önemli bir faktördür. Hiç kuşkusuz, tümörün beyin dokusundan temizlenmesi sırasında işlevsel kayba yol açabilecek durumlardan da kaçınmak gerekir. Özellikle işlevsel yönden önemli bölgelere komşuluk gösteren tümör ameliyatlarında bazı teknik ve teknolojilerin kullanımı cerrahinin başarısını arttırmakta yardımcı olmaktadır. Glioblastom cerrahisinde kullandığımız floresan madde rehberli cerrahi tümör dokusunun normal beyin dokusundan ayrımını kolaylaştıran yüksek kalitede görüntü sağlamakta ve kalıntı tümör kalma olasılığını düşürmektedir. Yine sık kullandığımız nöronavigasyon ve ultrason teknolojileri gerek tümör dokusuna ulaşmak için oluşturulacak güvenli cerrahi koridorun belirlenmesine ve gerekse tümör çıkarımı sırasında kalıntı tümör kalma riskini azaltmaya yönelik değerli katkılar sağlamaktadır. Nöromonitörizasyon teknikleri ise özellikle işlevsel yönden değerli bölge cerrahileri sırasında söz konusu beyin bölgesi ve işlevlerinin korunmasına yönelik önlemlerin alınmasını olanak sağlamaktadır.