Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi
+90 392 444 99 39

Beyinde Artriovenöz Malformasyon (AVM)

Beyinde Arteriovenöz Malformasyon Nedir?

Beyinde damar yumağı olarak tabir edilen arteriovenöz malformasyonlar, beyin atardamar ve toplardamarları arasında sağlıklı kılcal damar ağı yerine bozuk damar bağlantılarının bulunduğu bir damar hastalığıdır.

Beyinde Artriovenöz Malformasyon

Arteriovenöz Malformasyon Neden Oluşur ve Kimlerde Görülür?

Kesin nedeni bilinmemektedir. Doğuştan gelen bir beyin damar hastalığı olduğu kabul edilmektedir. Her iki cinste eşit sıklıkla görülmektedir. Toplumda sıklığı her 100000 kişide 10 civarındadır. Hastaların çok büyük kısmı tanı aldıklarında 40 yaşın altındadır.

Beyinde Arteriovenöz Malformasyon Belirtileri Nelerdir?

Hastaların önemli bir kısmında geçirilen beyin kanaması sonucu yapılan tetkiklerle tanı konulur. Kanamanın seyri, kanama miktarına ve beynin hangi bölgesinin etkilendiğine bağlı olarak değişir. Hafif bir klinik tabloya neden olabilecekleri gibi, ölümcül kanamalara da sebep olabilirler. Kanama ile başvuran hastalar dışında havale geçirerek tetkik edilen hasta grupları da vardır. Daha seyrek olarak yerleştikleri beyin bölgesinin işlevsel özelliklerini bozarak da bulgu oluşturabilirler. Hiçbir bulgu oluşturmadan başka nedenlerle çekilen BT veya MR görüntülemeleri ile de saptanabilirler.

Arteriovenöz Malformasyon Tanısı Nasıl Konulur?

Arteriovenöz malformasyonların tanısında tomografi, MR ve anjiografik değerlendirmeler kullanılır. Özellikle anjiografik bulgular tercih edilecek tedavi stratejisinin belirlenmesinde önemli rol oynar.

Arteriovenöz Malformasyon Tedavisinde Hangi Yöntemler Kullanılabilir?

Beyinde AVM saptandığında gündeme gelebilecek üç tedavi seçeneği mevcuttur. Bu seçenekler; ameliyatla AVM’nin çıkarılması, stereotaktik radyocerrahi, anjiografik teknikler kullanılarak AVM’nin tıkanmasına yönelik girişimlerdir. Tedavide bunların biri veya kombinasyonları tercih edilebilir. Tedavi stratejisi AVM’nin boyutuna, anjiografik mimarisine ve hastanın özelliklerine göre belirlenir. Genel sağlık durumu, mevcut AVM’nin yeri ve anjiografik mimarisi uygun olan hastalar için kabul edilen en etkin yöntem cerrahi ile AVM’nin çıkarılmasıdır.