Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi
+90 392 444 99 39

Beyin Damar Hastalıkları Ameliyatları

Beyin Damar Hastalıkları Ameliyatları

Beyin damar hastalıkları cerrahileri çoğunlukla kanama oluşturmuş veya henüz kanamaya neden olmamış ancak kanama riski oluşturan damar hastalıkları için uygulanan işlemlerdir. Bu hastalıklar içerisinde en sık karşılaştığımız grup hiç kuşkusuz halk arasında damar baloncuğu olarak adlandırılan anevrizmalardır. Anevrizmalar kadar sık olmasa da, damar yumağı şeklinde bilinen arteriovenöz malformasyonlar, dural arteriovenöz fistüller ve kavernomlar da bu grup içerisinde karşılaştığımız diğer hastalıklardandır. Özellikle kanama sonrası tanı almış hastalar hem geçirdikleri kanamanın tehlikeli etkileri ve hem de kanamaya neden olan damar hastalığının oluşturabileceği yeni problemler nedeniyle büyük riskler altındadır. Bu nedenle bu tablolar Beyin Cerrahisi pratiği içinde yüksek riskli olarak kabul edilen hastalık grubunu oluşturmaktadır. Nörovasküler ameliyatlar, uygulamayı yapacak cerrahi ekibin mikrocerrahi becerilerinin ve tecrübenin ön plana çıktığı işlemlerdir. Buna rağmen bazı teknolojilerin kullanımı komplikasyon riskini azaltmaktadır. Aşağıda bu amaçla kullandığımız teknolojiler hakkında bilgi verilmiştir.

Beyin Damar Hastalıkları Cerrahisinde Kullanılan Teknolojiler

Tanısal Yöntemler:

Anevrizma, arteriovenöz malformasyon ve dural arteriovenöz fistüllerin tanısında ve uygun tedavi seçeneğinin belirlenmesinde beyin damar yatağının ayrıntılı şekilde gösterilmesi gereklidir. Damar yatağının görüntülenmesi için üç farklı yöntem kullanılabilir.

  1.  DSA (Digital Substraction Angiography): Beyin anjiosu olarak da bilinir. Genellikle kalp anjiografisinde olduğu gibi kasıktan girilerek yapılır. Kasıktan girilen kateter ilerletilir ve beyni besleyen damarların içine ulaştırılır. Beyni besleyen toplam dört adet atardamara ayrı ayrı kontrast madde enjeksiyonu yapılır ve X-ışınları ile görüntülenmeleri sağlanır. Rotasyonel çekimler yapılarak 3 boyutlu görüntüleme yapma olanağı vardır. Damar yatağının görüntülenmesi için yapılabilecek en detaylı inceleme olarak kabul edilmektedir.
  2.  Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi (BT anjiografi): BT cihazı ile yapılan görüntüleme metodudur. Damar yolundan kontrast madde enjeksiyonu ile beyin damar yatağının BT cihazı eşliğinde görüntülenmesi işlemidir. Uygun rekonstrüksiyon işlemleri ile görüntüler 3 boyutlu hale getirilebilir. Kısa süren ve ek hazırlık gerektirmeyen bir tetkik olması nedeniyle gideren artan yaygınlıkta kullanılmaktadır.
  3. Manyetik Rezonans Anjigrafi (MR anjiografi): MR cihazı ile yapılan görüntüleme metodudur. Kontrast madde verilerek veya verilmeden yapılabilir. Tetkik süresinin uzun olması ve hastanın kapalı bir ortamda bulunması gerekliliği nedeniyle özellikle kanamalı hastaların damarlarının görüntülenmesi için diğer iki tetkikten daha az kullanılmaktadır.

Cerrahi Teknik ve Teknolojiler:

Nörovasküler cerrahide amaç hastalıklı damar bölgelerinin dolaşım ile bağlantılarının kesilmesi sırasında sağlıklı damar yatağının ve dolayısıyla beyin kan akımının korunmasıdır. Nörovasküler ameliyatlar uygulamayı yapacak olan cerrahi ekibin mikrocerrahi becerilerinin ve tecrübenin ön plana çıktığı işlemlerdir. Buna rağmen bazı teknolojilerin kullanımı komplikasyon riskini azaltmaktadır. Aşağıda bu amaçla kullandığımız teknolojiler hakkında bilgi verilmiştir.

  1.  Videoanjiografi: Özellikle anevrizma (damar baloncuğu) ameliyatlarında kullandığımız bir uygulamadır. Özel ameliyat mikroskobumuza entegre özel ışık kaynakları ve filtreler damar yolundan yapılan edilen kontrast madde enjeksiyonunu damar içerisindeki kan akımını gösteren yüksek çözünürlüklü görüntü verir. Bu görüntü bize anevrizmanın arzu edildiği kapanıp kapanmadığı ve ana damar içerisindeki kan akımın yeterliliği konusunda veriler sağlamaktadır. Böylece problem görüldüğü takdirde cerrahi sırasında gerekli önlemlerin alınması mümkün olabilmektedir.
  2.  Doppler ultrason: Amaç videoanjigrafi kullanım nedenleri ile aynıdır. Özellikle anevrizma cerrahisinin sonunda normal damarlardaki akımın korunduğundan emin olunması için kullanılmaktadır.