VM Medical Park Hastanesi Samsun
0501 320 3 320

Hakkımda

Doç. Dr. Özgür Çelik 16.12.1975 tarihinde Ankara’da doğdu. Okul öncesi dönemde 1.5 sene İskoçya’nın Glasgow şehrinde yaşadı. İlkokulu Samsun’da bitirdikten sonra orta öğreniminin bir kısmını Samsun ve bir kısmını da Ankara’da tamamladı. Takip eden dönemde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüksek öğrenimine başladı ve 2001 yılında Tıp Doktoru olarak mezun oldu. 2001-2007 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda ihtisas eğitimini tamamlayarak Beyin Cerrahisi Uzman’ı oldu.

2007 yılında Nörovasküler Cerrahi (Beyin Damar Hastalıkları Cerrahisi) konusunda dünyada lider olarak kabul edilen sayılı merkezlerden olan Helsinki Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Departmanı’na kabul edilerek 1 sene boyunca Nörovasküler Klinik Fellow’u olarak çalıştı. Burada bulunduğu dönemde klinik çalışmalara ve çok sayıda (450’nin üzerinde) ameliyata aktif olarak katıldı. 2008 yılında Avrupa Nöroşirürji Derneği yazılı yeterlilik sınavını başarıyla verdi. 2008 yılında Türkiye’ye dönüşünü takiben vatani görevini Erzincan Asker Hastanesi’nde tamamladı. Mecburi hizmet kapsamında Iğdır Devlet Hastanesi ve İstanbul Haydarpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çalıştı. 2011-2014 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde Nöroşirürji Uzmanı olarak görev yaptı. 2014 yılında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. 2015 yılında Doçent Doktor ünvanı alan Özgür Çelik, Ocak 2016’da VM Medicalpark Samsun Hastanesi’nde çalışmaya başladı. Halen VM Medicalpark Samsun Hastanesi ve Liv Hospital Samsun Hastanesi’nde görev yapmakta olan Doç. Dr. Özgür Çelik iyi düzeyde İngilizce konuşmaktadır. Mesleki ilgi alanları içerisinde Nörovasküler Cerrahi (Beyin Damar Hastalıkları Cerrahisi), Nöroonkoloji (Beyin tümörleri Cerrahisi) ve Hareket Bozuklukarı Cerrahisi (beyin pili ve konuyla ilgili diğer yöntemler) yer almaktadır.